Свободата е ограничение

Свободата е ограничение

Ние сме границата. А единствената свобода е в това да се ограничиш. Когато си едно всемогъщо, абсолютно свободно, можещо всичко същество, какво ти остава да направиш? Имаш целия избор на света. Имаш безбройно много и безкрайни възможности. Какво ти остава? Да избереш. Да направиш избор. А всеки избор е вид ограничение, защото…

Сигурност по време на криза

Сигурност по време на криза

Всеки има нужда от сигурност. Това е една от шестте основни човешки нужди. Без сигурност не можем да оцелеем. Затова всеки един човек намира начин да задоволи тази нужда. Да, дори бездомниците, безработните и крайно бедните. Просто не сме ок…